Pobierz bezpłatnie raport PB Forecast Opakowania!

Z PB Forecast otrzymasz wszystkie najważniejsze informacje branżowe w jednym miejscu, wzbogacone o praktyczne analizy i komentarze.


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

OPATRZONE KOMENTARZEM

ZEBRANE I OPRACOWANE

PRZEZ PROFESJONALISTÓW

Analizy są tworzone przez zespół profesjonalistów, a opiekę nad jakością raportów sprawuje Ignacy Morawski - dyrektor SpotData, wielokrotnie nagradzany ekonomista rynkowy, lider innowacji New Europe 100 Financial Times.

DOSTARCZANE NA TWOJĄ SKRZYNKĘ MAILOWĄ

Raporty dostarczymy na Twoją skrzynkę mailową w momencie publikacji (1 raz w tygodniu) - nie ominie Cię żadna informacja mogąca mieć wpływ na twój biznes.

Ignacy Morawski

dyrektor SpotData

Jan Konczewski

analityk

Kamil Pastor

analityk

POBIERZ BEZPŁATNIE
SUBSKRYBUJ PEŁNĄ WERSJĘ

lub

od 99 zł brutto miesięcznie

PB Foreast Opakowania

subskrypcyjny serwis analityczny dla branży opakowaniowej

* Cena dotyczy subskrybentów „Pulsu Biznesu"

Subskrybując PB Forecast Opakowania w kolejnych tygodniach miesiąca otrzymasz:

briefing regulacyjno-branżowy - przegląd i analiza najważniejszych regulacji i wydarzeń politycznych

Tydzień 1

trendy europejskie - dane przedstawione w podziale na opakowania plastikowe, papierowe, metalowe i szklane

Tydzień 2

handel zagraniczny - dane handlowe (eksport, import) przedstawiane w rozbiciu na szczegółowe grupy towarowe

Tydzień 3

Tydzień 4

analizę niewypłacalności (restrukturyzacje i upadłości) w branży opakowaniowej i branżach pokrewnych

Dodatkowo otrzymasz:

analizę surowcowo-walutową

Każdy z użytkowników PB Forecast (wersji płatnej) otrzymuje również dostęp do Platformy SpotData czyli ponad 40 tysięcy danych z polskiej i światowej gospodarki (automatycznie aktualizowanych zaraz po publikacji np. przez GUS czy Eurostat), które można wizualizować w formie wykresów oraz pobierać tabele do Excela.

POBIERZ BEZPŁATNIE

lub

SUBSKRYBUJ PEŁNĄ WERSJĘ

od 99 zł brutto miesięcznie

* Cena dotyczy subskrybentów „Pulsu Biznesu"

Poniżej znajdują się przykładowe fragmenty analiz

Briefing regulacyjno-branżowy

Państwo wchodzi w branżę opakowaniową. Skarb państwa poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu przejęła dwie spółki opakowaniowe, na bazie których chce stworzyć Polską Grupę Opakowaniową.


Globalne firmy rozwijają recykling plastiku. Austriacka Alpla inwestuje w technologię odzysku tworzyw sztucznych PET, a niemieckie Greiner i Fernholz chcą ulepszyć technikę recyklingu polistyrenu.


Kolejne kraje zakazują plastiku. Od początku roku nielegalna jest sprzedaż jednorazowych produktów plastikowych we Francji i Szwajcarii. Z kolei Tajlandia, jeden z największych trucicieli świata, wprowadza zakaz korzystania z bezpłatnych foliówek.


W USA recykling butelek plastikowych stoi w miejscu. Już drugi rok z rzędu Stany Zjednoczone notują spadek odsetek butelek plastikowych poddawanych recyklingowi. Przez ostatnie pięć lat rynek kurczył się o 0,4 proc. rocznie.

Trendy europejskie

Wykres 1: Zużycie opakowań w Unii Europejskiej, dane miesięczne do września, zmiana w proc. rok do roku

Źródło: PB Forecast Opakowania

Jesień na rynku opakowań w Unii Europejskiej wyglądała słabo. Najważniejsze segmenty rynku – opakowania plastikowe i papierowe – zanotowały obniżenie swoich dynamik w październiku. Zużycie opakowań plastikowych spada, a papierowych wyraźnie wyhamowało. Rośnie zużycie opakowań szklanych i metalowych, ale wolniej.


Koniunktura gospodarcza w UE wciąż jest relatywnie słaba i to może przekładać się na popyt na opakowania. Na koniunkturze ciążą szczególnie słabe wyniki przemysłu, który notuje ujemne dynamiki produkcji. Pod koniec roku sytuacja nieznacznie się poprawiła, ale potrzeba paru miesięcy, by ocenić, czy jest to trwałe odbicie.

POBIERZ BEZPŁATNIE

lub

SUBSKRYBUJ PEŁNĄ WERSJĘ

od 99 zł brutto miesięcznie

* Cena dotyczy subskrybentów „Pulsu Biznesu"

Handel zagraniczny

Wykres 2: Eksport towarów wg kodu PKD 17.21.11.00:
Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach, nawet perforowane

Polski eksport opakowań do października 2019 r. utrzymywał tendencję wzrostową, choć dynamiki były niższe niż w poprzednich miesiącach. W samym październiku eksport opakowań plastikowych wzrósł o 2,9 proc. rok do roku, papierowych o 3,3 proc., lekkich metalowych o 0,2 proc., a szklanych o 12,6 proc. Nic nie zapowiada, by te tendencje miały się pogorszyć w najbliższych miesiącach. Patrząc na krótkookresowe trendy, wydaje się wręcz, że koniec 2019 r. mógł być mocniejszy.


W opakowaniach papierowych uwagę zwraca znaczący spadek sprzedaży zagranicznej tektury falistej, szczególnie do Czech i Niemiec (papieru raczej nie eksportuje się na większe odległości). Na tych kierunkach eksport spadł aż o 25-30 proc. rok do roku w październiku. Rośnie natomiast eksport toreb/torebek i pudeł/pudełek (te ostatnie szczególnie z tektury niefalistej).


Źródło: PB Forecast Opakowania

Procentowa zmiana eksportu rok do roku

Udział Polski w imporcie danego kraju, w proc.

Niewypłacalności

Wykres 3. Liczba niewypłacalności w branży opakowań – suma krocząca za 12 miesięcy

Źródło: PB Forecast Opakowania

Ogólnie w gospodarce liczba firm, które rozpoczynają proces niewypłacalności pozostaje trendzie spadkowym. W branży opakowań ten trend wygląda jednak trochę inaczej.
W minionych miesiącach liczba firm rozpoczynających procedurę ochrony przed wierzycielami rosła, choć po szczycie pod koniec lata jesień przyniosła spadek (patrz wykres obok).


W ciągu 12 miesięcy do listopada niewypłacalność ogłosiło 9 firm opakowaniowych. Z tego aż 5 pochodziło z branży opakowań plastikowych, co może sugerować, że zaostrzające się regulacje dotyczące toreb plastikowych w handlu przynoszą pogorszenie sytuacji finansowej niektórych firm.


W ciągu trzech miesięcy do listopada niewypłacalność ogłosiła jednak tylko 1 firma z całej szeroko pojętej branży opakowań. W kolejnych miesiącach okaże się, czy mamy do czynienia z odwróceniem negatywnego trendu.

Analitycy SpotData są współautorami raportu:

"Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów."

SKONTAKTUJ SIĘ

"Cyfryzacja to więcej niż technologia"

RAPORT

SpotData jest ośrodkiem analitycznym działającym na styku mediów, wizualizacji danych i analiz ekonomicznych. Jest częścią Bonnier Business Polska - wydawcy Pulsu Biznesu i Bankier.pl

SpotData dostarcza ekspercką wiedzę dotyczącą tematów i obszarów kluczowych dla biznesu oraz polskiej gospodarki.

Puls Biznesu to jedyny dziennik w Polsce, który w 100 proc. koncentruje się na tematyce biznesowej. Jest jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów biznesowych, czytanym przez kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, prowadzi również portal ekonomiczny pb.pl, docierający do ponad miliona użytkowników.